GT-logo

Godlia/Trasop skolers musikkorps

Skolekorps for elever fra naboskolene Godlia, Trasop og Skøyenåsen.

Bli med i borgertoget!

På 17.mai blir det borgertog med avgang fra Godlia skole kl. 15. Vi håper mange vil bli med og gå sammen med oss da! Rute: Godlia skole, Vetlandsveien, Kranveien, Formerveien, Solbergliveien, Vetlandsfaret, Trasop skole. Etter toget blir det leker og aktiviteter på Trasop skole i regi av GT-koret.

Vi i Godlia/Trasop musikkorps gleder oss til å spille for dere på 17. mai!

Den 6. juni har vi åpen øvelse hvor nysgjerrige kan komme og høre hvordan en vanlig øvelse er og snakke med oss om hvordan det er å spille i korps.

Korpset består av 60 barn fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Medlemmene kommer hovedsaklig fra naboskolene Godlia, Trasop og Skøyenåsen, men vi tar også opp musikanter fra skoler i nærområdet som ikke har egne korps.

Korpset hadde 35-årsjubileum i 2017, og har de siste årene hatt en gledelig vekst i antall musikanter.

Kommende aktiviteter

  • 16. mai: mini 17. mai-tog for barnehager og 1-3 klasse
  • 17. mai: Barnetog i sentrum og borgertog på Trasop
  • slutten av mai: Rekrutteringskonserter på Godlia og Trasop, mer info kommer
  • 6. juni: Åpen øvelse

Loppemarked

Loppemarkedet er korpsets viktigste inntektskilde. Det er kjent for å være trivelig og ryddig med et stort utvalg av klær og leker, bøker, kunst, finlopper, sport med mer - pluss cafe med pølser og burgere, drikke og kaker. Vi samler inn lopper gjennom hele året.

Om korpset

Godlia/Trasop skolers musikkorps er et foreldredrevet musikkorps hvor årsmøtet velger et styre som står for driften av korpset i styreperioden.