Har du lyst til å spille i korps?

Hos oss får du god musikkundervisning, nye venner og mange hyggelige og spennende opplevelser. Opptak av nye medlemmer fra høsten 2024 starter straks.

Nå åpner vi for nye medlemmer!

Vi tar i mot barn fra tredje trinn, altså de som begynner i tredje klasse til høsten. Selv om de fleste nye medlemmer går i 3. eller 4., er det aldri for sent å begynne, og eldre barn er selvsagt også velkommen.

På øvelsen 6. juni kl 18:00 kommer vi til å ha “åpen øvelse” på Godlia skole (inngang B). Her kan du:

 • få kort informasjon om korpset
 • få prøve ulike instrumenter
 • snakke med både barn og voksne i korpset om hvordan det er å spille i korps.

Du kan registrere innmeldingsskjema på knapp under. Hvis du har spørsmål kan du sende epost til @ .

Her kan du se og høre noen av instrumentene, når juniorkorpset spiller musikk fra dataspillet Brawl Stars - koronaversjon:

Innmelding

Vi ønsker oss mange nye musikanter, så har du lyst til å spille i korps, trykk på knappen under.

Barnet meldes inn i Norges Musikkorps Forbund samtidig som det tas opp som medlem av Godlia/Trasop skolers musikkorps.

Hvordan er det å gå i korps?

Tre grupper spiller sammen hver uke:

 • Aspirantkorpset, (1. år i korpset)
 • Juniorkorpset (2. og 3. år i korpset)
 • Hovedkorpset (4. år i korpset inntil fylte 19 år)

I tillegg får hvert medlem en enetime i uka med instruksjon på sitt instrument (som du får låne av korpset).

Vi spiller konserter med mye forskjellig, drar på tur, m. m. I det siste har vi spilt film- og dataspillmusikk i tillegg til julekonsert med musikk fra Snøfall-serien på TV og selvsagt: marsjer.

Alle våre dirigenter og instruktører er profesjonelle, hyggelige og dyktige.

Meld deg inn i korpset hvis du vil:

 • Spille med andre.
 • Lære å spille et instrument.
 • Delta på seminarer og korpsturer.
 • Ha det gøy med musikk, sammen med andre. I et skolekorps er alle med i det samme fellesskapet, fra de som nettopp har begynt til 19-åringene som har vært med lenge.

Noen av musikantene har egne instrumenter, men de aller fleste låner av korpset. Vi forsøker så langt det er mulig å etterkomme musikantenes instrumentønsker.

Korpsets musikanter spiller bl.a.:

Kjære foreldre

Kontingent er kr 2000 per halvår, til sammen 4000 kr per år. I tillegg kommer instrumentleie på 400,- pr år. Merk at eventuell utmelding av korpset må skje før påbegynt semester/halvår. Kontingent for påbegynt halvår refunderes ikke. Foreldre må også være korpsvakt på øvelsene noen ganger i løpet av året.

Vi er et korps drevet av foreldrene, og for at vi skal ha penger til de dyktige instruktørene og dirigentene, samt til innkjøp og vedlikehold av instrumenter og uniformer, har vi loppemarked to ganger i året (høst og vår). Foreldreaktiviteter i forbindelse med loppemarkedene er:

 • Bidra med rigging i dagene før loppemarkedet
 • Bidra med salg under selve loppemarkedet

For å få inn mange gode lopper har vi åpent lager for innlevering av lopper en gang i uken gjennom året. Foreldre settes opp i en vaktordning som innebærer å ta imot lopper på vårt lager på Bogerud (ca. 1 time, 1-2 ganger pr. halvår). Dugnadsarbeid er både gøy og sosialt, og bidrar til å holde medlemskontingenten nede.